Sukututkija Helminen
 Sukusi tutkija
 

Teen sukututkimuksen kirkonkirjoista jotka löytyvät netistä. Joidenkin seurakuntien lähteet ovat tuhoutuneet esimerkiksi kirkkojen tulipaloissa joten tietoja ei välttämättä löydy. Jos hinnastossa olevat henkilömäärät eivät täyty edellä mainitun tai isättömyyden tai jonkun muun asian takia niin silloin hinta luonnollisesti tippuu. 1700-luvun alkupuolen kirkonkirjat ovat hyvin usein sotkuiset eikä niistä saa useinkaan selvää, mikä hankaloittaa tutkimista.


Tehdyt sukututkimukset ja muut palvelut lähetän annettuun sähköpostiosoitteeseen!
En tee Ortodoksista sukututkimusta!ESIPOLVITUTKIMUS


Esipolvitutkimus viittaa tutkimukseen joka kohdistuu yksilön tai perheen menneisyyteen, erityisesti edellisiin sukupolviin tai esipolviin. Tämä tutkimus voi liittyä genealogiaan ja sukututkimukseen, mutta se voi myös sisältää muita näkökohtia kuten kulttuurihistoriaa, perinteen siirtoa ja yleistä historian ymmärtämistä.


Esipolvitutkimuksessa ihmiset pyrkivät selvittämään mistä he tulevat ja tutkimaan suvun historiaa. Tämä voi sisältää tietojen keräämistä sukulaisilta, arkistodokumenttien tutkimista, haastatteluja ja muiden tietolähteiden käyttämistä. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva suvun menneisyydestä, mukaan lukien perheen juuret, perinteet ja mahdollisesti merkittävät tapahtumat tai hahmot.


Esipolvitutkimus voi myös liittyä geneettiseen tutkimukseen joka käyttää DNA-testejä selvittääkseen sukulaisuussuhteita ja perintötekijöitä. Tämäntyyppiset testit voivat auttaa yksilöitä löytämään biologisia sukulaisiaan ja hahmottamaan perhehistoriaansa tarkemmin.


Yhteenvetona esipolvitutkimus pyrkii tutkimaan ja ymmärtämään yksilön tai perheen menneisyyttä monipuolisesti ja se voi olla sekä henkilökohtainen että akateeminen pyrkimys.


Hinnastossa kohdehenkilön esivanhemmat kahdessa sukupolvessa tarkoittaa kohdehenkilön vanhempia ja heidän vanhempiaan joista tulee 6 henkilöä, kolmessa sukupolvessa isovanhempien vanhemmat tulevat mukaan eli 14 henkilöä ja neljässä sukupolvessa isovanhempien isovanhemmat tulevat vielä mukaan eli 30 henkilöä. 


Tutkimuksen aloitukseen tarvitsen kohdehenkilön syntymäajan ja -paikan sekä mielellään kuolinajan sekä -paikan.

Netistä ei löydy tietoja lähimmän 100 vuoden ajalta ja monin paikoin voi mennä 125 vuottakin, joten kohdehenkilön olisi syytä syntyä 1900-luvun alussa tai sitä ennen jotta tiedot löytyvät. 

Esipolvitutkimuksesta lähetän sähköpostiosoitteeseesi word- ja excel-tiedoston johon voit itse lisätä henkilöitä halutessasi ja lisäksi pdf-tiedoston jota et voi muokata.

HUOM! Laita lomakkeeseen kohdehenkilön tietojen jälkeen montako sukupolvea ylöspäin kohdehenkilöstä haluat tietää,

2, 3 vai 4?


Esimerkki keksityillä nimillä ja tiedoilla esipolvi sukupuusta.JÄLKIPOLVITUTKIMUS


Jälkipolvitutkimus tai jälkipolvitarkastelu viittaa tutkimukseen joka kohdistuu yksilön tai perheen tulevaisuuteen tai jälkipolviin. Tämä voi sisältää tarkastelun siitä miten perheen historia, arvot, perinteet ja päätökset vaikuttavat nyt tai vaikuttavat jatkossa.


Jälkipolvitutkimus voi olla osa laajempaa perhehistorian tutkimusta ja se saattaa liittyä myös sukupolvelta toiselle siirtyvään tietoon, perheen tarinoiden välittämiseen ja jälkipolville periytyvien arvojen ja käytäntöjen ymmärtämiseen. Tutkimus voi myös kohdistua siihen miten perheen menneisyyden kokemukset vaikuttavat jälkipolvien päätöksiin ja elämään.


Jälkipolvitutkimus voi olla hyödyllinen väline perheiden ja yksilöiden identiteetin hahmottamisessa sekä menneisyydestä oppimisessa. Se voi myös olla osa sukututkimusta jossa tutkitaan miten perhetraditioita ja kulttuurisia tekijöitä välitetään sukupolvelta toiselle.


Tutkimus voi ottaa monia muotoja kuten haastattelut, kyselyt, päiväkirjojen tarkastelun, valokuvien ja muiden perhedokumenttien tutkimuksen sekä muiden jälkipolvien elämää ja kokemuksia koskevien tietojen keräämisen. Jälkipolvitutkimus voi auttaa ymmärtämään miten menneisyys jatkuu ja vaikuttaa tulevaisuudessa.


Tutkimuksen aloitukseen tarvitsen kohdehenkilön syntymäajan ja -paikan sekä mielellään kuolinajan sekä -paikan.
Teen jälkipolvitutkimusta 1700-luvun loppupuolen tai 1800-luvulla syntyneistä henkilöistä. Käytännössä siis kohdehenkilön jälkeläisiä siihen asti kun netin kautta heitä löytyy, tapauksesta riippuen 1800-luvun loppuun tai 1900-luvun alkuun.

Jälkipolvitutkimuksesta lähetän sähköpostiosoitteeseesi word-tiedoston jota voit muokata sekä pdf-tiedoston.


Esimerkki keksityillä nimillä ja tiedoilla jälkipolvi sukupuusta.